Samtalscoach

Många människor vill ha förändring i sina liv men vet kanske inte med vad eller hur de ska gå tillväga. Jag kan med min coachutbildning inom psykosyntes:

  • vara ett stöd
  • öppna upp för nya möjligheter
  • undanröja hinder
  • hitta styrkor och drivkrafter
  • hjälpa Dig att bli tydligare i Din yrkesroll
  • hjälpa Dig med att förverkliga en vision
  • fördjupa Dina klient- och kundrelationer
  • skapa en bättre balans mellan arbete och fritid
  • lösa upp konflikter
  • bidra till personlig och professionell utveckling

I första hand sker coachningen i ett personligt möte men jag kan även erbjuda samtal digitalt.

Eftersom naturen kan vara en källa till stillhet, reflektion och inspiration erbjuder jag möjligheter till samtal även där.


Parsamtal

Jag erbjuder även coachande samtal med kursinslag av empatisk kommunikation.


Hur går det till?

Under det första kostnadsfria samtalet, beskriver du din situation och vad du tänker att du vill komma fram till i dina samtal med mig.

Jag informerar mer om hur våra sessioner kan tänkas se ut och kan ge exempel på det.

Du kan ställa frågor och sedan bestämma om du vill fortsätta.

Vanligtvis träffas vi vid minst fem tillfällen men det kan bli fler eller färre, beroende på hur vi framskrider i din önskade förändring.


Som coach har jag tystnadsplikt och följer Psykosyntesförbundets etiska regler.

Psykosyntes är en psykologisk arbetsmetod, men inte bara det; Det är en livsattityd, ett varsamt sätt att närma sig helheten. Det är en öppen modell för personlig och organisatorisk utveckling.

Läs mer