Om Psykosyntes

I varje problem Du upplever finner psykosyntesen möjligheter att utvecklas och mogna. Psykosyntesen fokuserar på det friska hos Dig som individ. Den leder Dig i riktning mot Din egen innersta vilja och uppmuntrar Dig att agera utifrån den.

Psykosyntesen ...

  • ökar förmågan till ansvar och val i ögonblicket och i livet som helhet
  • är en verklig önskan att leva för sina syften och se att det är viktigt
  • innebär att kunna och vilja leva i den värld som är och acceptera de begränsningar som finns
  • innebär känslan av en mening med att leva och att det finns ett överordnat syfte
Inom psykosyntesen används en mängd olika tekniker -- avslappning, samtal, skapande, rollspel m.m.


Psykosyntesen grundlades av den italienske läkaren Roberto Assagiolo(1888-1974). Han var först en av lärjungarna till Sigmund Freud, men liksom C.G. Jung, fann han psykoanalysen begränsad.

I ett brev till Freud lär han ha skrivit: Ni ser människans psyke som ett hus med en källare och ett våningsplan. I mitt teoretiska hus finns det inte bara en källare och ett våningsplan. Det finns också en mellanvåning, en övervåning, ett soltak och en hiss.

Assagioli ville skapa ett synsätt som omfattade hela människan -- kärlek, intuition, kreativitet, visdom, glädje, drifter och impulser. En psykologi som var till praktisk nytta för människor i sin strävan efter ett bättre liv.

Läs mer på Humanovas hemsida


Länkar

HumaNova
Psykosyntesförbundet