NVC är ett förhållningsätt och en modell ...

 • som syftar till att skapa kontakt och ömsesidighet i kommunikationen mellan människor
 • där man lyssnar med empati, vilket ökar möjligheterna till förståelse och medkänsla
 • som motverkar stress och utbrändhet
 • som motverkar mobbning eller annan kränkning
 • som ökar förmågan till impulskontroll
 • som gör det lättare att hantera konflikter
 • som ger tillåtelse till medbestämmande
 • som understryker den aktuella gruppens värdegrund

NVC ...

 • ökar trivseln på arbetsplatsen
 • förbättrar arbetsmiljön
 • ökar arbetskapaciteten
 • hjälper till att utveckla bra relationer
 • ger glädje och trygghet

NVC är en kommunikationsprocess där ärlighet, tydlighet och framförallt, empati leder till att skapa kontakt.

NVC hjälper oss att ...

 • uttrycka vår sanning - utan att döma och värdera
 • lyssna på andra - utan att döma och värdera
 • lyssna på oss själva - utan att döma och värdera

För att uppnå icke-dömande/värderande kommunikation får man med NVC ett effektivt verktyg i en process där man är tydlig med:
 1. Vad jag ser/hör/tänker - Observation
 2. När du sms:ar samtidigt som du kör ...
 3. Vad jag känner - Känsla
 4. ... känner jag mig rädd och orolig ...
 5. Att jag känner för att jag har behov av - Behov
 6. ... för jag behöver känna trygghet när jag åker bil, ...
 7. Vad jag vill - Önskad handling
 8. ... så jag önskar att du stannar bilen innan du skriver klart. Vill du det?

Inom NVC tänker man att människor mår bäst av att ge och ta emot av fri vilja. Därför avslutar vi med att fråga om den andre verkligen vill möta vår önskan, som är detsamma som vårt behov.

... min förmåga att lyssna på någon annans sanning.
 1. Vad den andre observerar - gissning!
 2. När du ser/hör/tänker...
 3. Vad den andre känner - gissning!
 4. ... så känner du dig ...
 5. Varför den andre känner - behov - gissning!
 6. ... för att du har behov av ...
 7. Vad den andre vill / vill be om - gissning!
 8. ... så skulle du vilja ... stämmer det?

När man lyssnar är det viktigt att betona att man gissar och inte lägger beslag på den andres sanning.

Exempel:

"Jag hör att du är arg"

. Det är en mening som kan skapa motstånd. Istället talar man om vad man observerar:

"När du säger att jag är det dummaste som finns, gissar jag att du säger så för att du är arg."

NVC är inte en samtalsmodell som du lär dig över en veckoslutskurs och sedan behärskar till fullo. Det är en ständigt pågående process, en livstil, en livsattityd. Du måste ställa in dig på en längre läroprocess, men då belönas du rikligt.

NVC ger dig trygghet och glädje i såväl vardaglig som yrkesprofessionell samvaro. I stort som smått.


Vill du läsa mer så hänvisar jag till nedanstående hemsidor.
Föreningen Nonviolent Communication i Sverige - https://www.nvcsverige.se
Centret för Nonviolent Communication - www.cnvc.org
Portalen för Nonviolent Communication i Sverige - www.cnvc.se
skolande.se - www.skolande.se
Friare Liv - www.friareliv.se