Introduktionskurs

Empatisk kommunikation är ett kraftfullt sätt att använda språket - ett sätt att vara tydlig på ett verkligt empatiskt och respektfullt sätt.

Kursens syfte är ge konkreta metoder för att få en mer kontaktskapande kommunikation.

Under ett antal kurstillfällen ges en inblick i hur man med hjälp av Empatisk kommunikation kan

 • lyssna och tala med empati
 • uttrycka sig ärligt och tydligt
 • ge konstruktiv feedback
 • lösa och medla i konflikter
 • lära sig höra och säga ”nej”.


Kursens längd: 4 kurstillfällen
Var och när: Det bestäms tillsammans med deltagarna

Empatisk Kommunikation
Ett språk för livet

En kurs i hur du skapar kontakt

Kursen är inspirerad av Nonviolent Communication (NVC) och utgår ifrån boken

Nonviolent Communication
Ett språk för livet

av Ph. D. Marshall B Rosenberg

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om mellanmänsklig kommunikation och konflikthantering.
Genom NVC kan vi få verktyg att ta ansvar för våra reaktioner samt fördjupa kontakten med oss själv och andra, vilket kan hjälpa oss att stärka våra relationer.

Under 12-14 kurstillfällen ges en teoretisk grund samt olika praktiska övningar.
(Kursen kan förlängas eller förkortas beroende på deltagarnas behov.)

Exempel på rubriker:

 • Att ge från hjärtat
 • Kommunikation som försvårar medkänsla
 • Ansvar för våra känslor
 • Lyssna med empati
 • Att uttrycka ilska


Kursens längd: 12-14 kurstillfällen
Var och när: bestäms tillsammans med deltagarna

Parsamtal

Coachande samtal med kursinslag i empatisk kommunikation

Syftet med parsamtal är att bli bättre på att kommunicera med er partner, era barn eller någon annan ni har en nära relation till.

Vi samtalar om era egna exempel ur vardagslivet med utgångspunkt från de fyra stegen i NVC-modellen: observation, känsla, behov, önskemål.

Exempel på mål med kursen:

 • Bli bättre på att kommunicera
 • Konflikthantering
 • Fördjupa relationer
 • Personlig utveckling
 • Veta mer om empatisk kommunikation/NVC


Var och när: bestäms tillsammans med deltagarna. Kan ske digitalt.

Seminarier och diskussionsgrupper

Seminarier och diskussionsgrupper med teman som:

 • Hur hanterar jag min trotsiga 3-åring?
 • Hur bemöter jag min tonåring?
 • Hur förbättrar jag mina relationer till:
  • förskolan/skolan
  • föräldrar
  • chefen
  • de anställda
  • familjen
   • den nya/gamla
 • Hur tar jag vara på medarbetares kompetens genom att NPF-anpassa på företaget?
  • Information och samtal vid anställning
  • Perceptionssanera
  • Arbetsplatsens utformande
  • Vad tar och ger energi
  • Stöd i kommunikation
  • Tydlighet
  • Bemötande


Var och när: bestäms tillsammans med deltagarna