Föreläsningar
Om Empatisk Kommunikation

Inom alla områden där man möter människor finns ett stort behov av en välfungerande kommunikation.

Jag erbjuder Empatisk kommunikation baserad på kommunikationsmodellen Nonviolent Communication (NVC).

NVC är inte bara ren samtalsteknik. Det är ett förhållningssätt som måste komma från hjärtat.
Den är tydlig och förvånansvärt kraftfull.

Empatisk kommunikation passar alla typer av individer och grupper, chefer och anställda, allt från skola, vård och omsorg till industrier och politiska partier. Därför har Aktiv Samtalsutveckling ingen begränsning vad gäller målgrupp. Inte ens ålder spelar någon roll.

Aktiv Samtalsutveckling anpassar sig till Dina önskemål och behov.

Mina föreläsningar har som mål att medvetandegöra vikten av att kunna samtala och lyssna med öppenhet, ärlighet och empati.

NVC

Grundare av NonViolent Communication (NVC) är den amerikanske psykologen Marshall B Rosenberg. NVC är också känt under namnen Giraffspråk och Empatisk kommunikation.

NVC är ett förhållningssätt och en samtalsmodell ...

  • som syftar till att skapa kontakt och ömsesidighet i kommunikationen mellan människor
  • där man lyssnar med empati, vilket ökar möjligheterna till förståelse och medkänsla
  • Läs mer