Aktiv Samtalsutveckling

riktar sig till privatpersoner och organisationer som vill uppnå förändring, få hjälp med konflikthantering eller få ett gediget redskap för att skapa en välfungerande kommunikation. Jag erbjuder också seminarier, diskussionsgrupper och coachning för företag som vill NPF-anpassa så att alla kan bidra med sin unika kompetens.

Aktiv Samtalsutveckling erbjuder...

Pedagogisk kollegial handledning

Aktiv Samtalsutveckling erbjuder också pedagogisk kollegial handledning vilket innebär att tillsammans reflektera, diskutera samt synliggöra arbetet och därigenom utveckla verksamheten och individen.

Handledningen kan gälla frågeställningar runt:

  • Det praktiska arbetet
  • Eleverna
  • Föräldrakontakten
  • Pedagogrollen


Röster efter pedagogisk handledning i Tranemo, VT 2014
Du har kloka frågeställningar och är inte rädd för att utmana.
Mycket hög kompetens och du har varit strukturerad vilket har hjälpt oss.
Du har sett kärnan i samtalen. Fångat upp våra problem på ett proffsigt sätt och lyft dom upp till ytan så att vi har kunnat gå vidare.
Det har varit en gåva att få träffa dig. Hoppas vi får möjlighet till handledning kontinuerligt nästa läsår.

Ann-Katrin Andersson

  • HumaNova-Diplomerad Samtalscoach
  • Utbildad inom NonViolent Communication (NVC)
  • Pedagogisk handledare
  • Förskollärare/resurspedagog
Läs mer om mig!
Kontaktuppgifter
Mobil: 073-029 20 61
ak@aktivsamtalsutveckling.se